• Mini chargeuse avec godet
  • Mini chargeuse avec balai brosse
  • Mini pelleteuse de 2.000 Kg.
  • Mini pelleteuse de 2.800 Kg.
  • Mini pelleteuse de 3.000 Kg.
  • Mini pelleteuse de 3.500 Kg.
  • Mini pelleteuse de 5.000 Kg.
  • Mini pelleteuse de 8.000 Kg.
  • Service de mini chargeuse et mini pelleteuse avec opérateur