• Minicargadora con cazo
  • Minicargadora con barredora
  • Minirretro de 2.000 Kg.
  • Minirretro de 2.800 Kg.
  • Minirretro de 3.000 Kg.
  • Minirretro de 3.500 Kg.
  • Minirretro de 5.000 Kg.
  • Minirretro de 8.000 Kg.
  • Servicio de minicargadora y minirretro con operario